Entreprisekontrakter - strategier for aftaler
Kategorier: Byggejura

Entreprisekontrakter - strategier for aftaler

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kurset behandler de vanskelige situationer man som kontraktspart kan stå i under forhandlinger, og giver en overskuelig gennemgang af de forskellige forhandlingsstrategier man med fordel kan anvende i en forhandlingssituation.

Hvad lærer jeg?
Du lærer at vende vanskelige forhandlingssituationer til din fordel, mens du samtidig bevarer det gode forhold til din kontraktspart.

Indhold

- Hvordan vender man en svag forhandlingssituation til sin fordel?
- Hvordan får man implementeret elementer i en aftale/kontrakt, der alene er til fordel for den ene part (dagbøder, erstatning m.v.)
- Hvilke elementer bør/kan man inddrage i en forhandling?
- Hvilken forhandlingsstrategi bør man anvende?
- Gennemgang af fire forskellige forhandlingsstrategier (den undvigende, den tilpassende, den integrative og den distributive).
- Hvilke fordele og ulemper er der ved at anvende en forhandlingsstrategi frem for en anden?
- Hvordan bevarer man den gode kontakt og den respektfulde kommunikation?
- Hvordan kan man indgå kompromis uden at miste en stærk forhandlingsposition, eller gøre en svag forhandlingsposition svagere?

Målgruppe
Kurset er målrettet medarbejdere, der har aftaleindgåelse og forhandling som en del af deres daglige virke, herunder:
- driftsherrer
- boligselskaber
- større private virksomheder
- rådgivere
- entreprenører

Underviser
Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater

Baggrund
De fleste oplever fra tid til anden at stå i en situation, der kræver, at man indgår i forhandling.

Når behovet for forhandling opstår i det professionelle virke, kan behovet for den gode forhandling og det gode resultat være særlig stort.

En god forhandling og et godt resultat kan være en grundlæggende forudsætning for, at det professionelle forhold overlever forhandlingen og også fortsætter videre frem i tiden.

Enhver forhandling opstår ud fra de grundlæggende behov, hver part måtte have for sig selv, og det ønske begge parter har for, at de behov kan mødes i en aftale. Hvis man som kontraktspart fremstår som den svagere part, kan det være vanskeligt at implementere de ønsker og behov man for aftalen, hvilket kan føre til større problemer senere i forløbet.

Derfor er det vigtigt at have styr på de grundlæggende forhandlingsstrategier man kan anvende i en forhandling, således at begge parter får det ønskede resultat, og samtidig bibeholder den gode relation.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Der udarbejdes ikke program. Programmet vil blive tilpasset deltagerne og diskussionen på dagen.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.