Fortidens synder PCB - for udførende

kr. 2.250,00
(ekskl. moms)
kr. 2.812,50
(inkl. moms)
Aktuelt kursus, hvor vi først og fremmest vil fokusere på de udfordringer, du som udførende kan have, hvis du skal i gang med en nedrivning eller renovering af en ejendom, der indeholder bygningsdele, som er kontamineret med PCB - én af fortidens synder.

NB! Kurset er også udbudt i en version for projekterende. Se kursusbeskrivelsen her

PCB er anvendt i byggeriet fra ca. 1950 - 1977, og klorerede paraffiner har især i perioden efter 1977 erstattet PCB. PCB har haft en udbredt anvendelse i byggeriet frem til 1977. PCB som tilsætning i fugematerialer er nok det mest kendte eksempel, men PCB er også brugt i malinger, termoruder og som tilsætning i andre byggematerialer.

PCB kan ved forkert håndtering, skabe store problemer både for dig som udførende og for bygherren. Så skal du i gang med et renoverings eller nedrivningsprojekt, skal du kende reglerne for PCB-håndtering, så du undgår, at mangelfuld planlægning eller udførelse får konsekvenser for dine medarbejdere og for økonomien i projektet. Da PCB i primærkilder vandrer ud i tilstødende bygningsdele, skal der ofte tages særlige hensyn i forbindelse med PCB-saneringen, for at sikre, at der ikke utilsigtet skabes et indeklimaproblem efter saneringen. Derudover skal du være opmærksom på, at specielt affaldshåndteringen har stor bevågenhed fra kommunens side hvilket også kræver noget særligt af dig som udførende.

Hvad lærer jeg
1) Arbejdsgivers ansvar og pligter i forbindelse med ombygning, renovering og nedrivning
2) Hvor farligt er PCB, herunder påvirkning af arbejdsmiljø og indeklima
3) Hvor finder vi PCB
4) Krav til prøver og undersøgelser Praktisk eksempel på forundersøgelse
5) Hvordan skal én sag der involverer PCB håndteres
- Krav til arbejdsmiljø, miljø og affaldshåndtering
- Krav til arbejdsmetoder, processer og herunder PCB-saneringsplan
- Praktiske eksempler fra miljøsaneringsprojekter.

Vores kursister siger
"Klart et af de bedre kurser - fortalt af en person med ordentlig baggrundsviden"
"Jeg syntes det var godt med nogle gode eksempler, fra den virkelige verden"

Målgruppe
Kurset er for arbejdsgivere, sikkerhedsgruppen og andre udførende, der har behov for at vide noget om fortidens syndere i forbindelse med planlægning og udførelse af nedrivnings- og renoveringsprojekter. Kursusbevis for instruktion om PCB udleveres til mødedeltagere.

Underviser
Henrik Toft Nielsen, EGGERSEN MILJØ & SIKKERHED

Fakta om PCB
PCB hører til en af de 12 farligste miljøgifte og er derfor særdeles uønsket i miljøet. PCB vandrer ud i tilstødende bygningsdele og luften, og ved påvirkning gennem berøring og indånding ophobes det i kroppen.

PCB i store mængder kan ved længere tids påvirkning give skader på immunforsvar, nervesystem, lever, skjoldbruskkirtel, øge risikoen for sukkersyge og kan påvirke forplantningsevnen. Derudover kan PCB øge risikoen for kræft.

PCB er omfattet af grænseværdier for både arbejdsmiljø, ydre miljø og for indeklimaet. I beboelsesejendomme kan embedslægen forlange, at der iværksættes en handlingsplan for at begrænse PCB i indeklimaet.

Klorerede paraffiner er ligeledes en farlig miljøgift. Klorerede paraffiner vil dog normalt ikke give anledning til problemer i indeklimaet i forbindelse med et renoveringsprojekt.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.
Program er under udarbejdelse
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser