Radonsikring i praksis

kr. 4.800,00
(ekskl. moms)
kr. 6.000,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Roald Sølager
Kursusdato
Kursussted
Status
 
03.06.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Radonsikring i praksis er tilføjet til din indkøbskurv.
 
23.09.2019 09:00-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Radonsikring i praksis er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Radonsikring i praksis - nybyggeri og eksisterende byggeri

Formål
Kurset gør dig fortrolig med hele radonproblematikken, og du får praktiske løsninger til reduktion af radonbelastning som udført af fagfolk og anvist i Bygningsreglementet og SBi-anvisningerne.

Indhold
På kurset kommer du igennem følgende emner:
- Radons forekomst i naturen og sundhedsrisikoen for mennesker
- Radonindtrængning i bygninger
- Metoder til måling af radonkoncentrationer
- Regler om radon i bygningsreglementet
- Radonsikring af nye bygninger
- Radonsikring af eksisterende byggeri
- Radonproblematik i eksisterende byggeri
- Løsningsforslag til tætning af konstruktioner mod jord
- Indeklima og løsninger til reduktion af radon
- Økonomi og bygbarhed ved de forskellige løsningsforslag
- Eksempler på løsninger til reduktion af radonindtrængning.

Efter kurset har du lært
- radons egenskaber at kende, specielt sundhedsrisikoen
- hvordan radon trænger ind i bygninger
- hvordan radonbelastningen måles
- Bygningsreglementets regler om maksimal radonkoncentration
- at projektere bygbare løsninger til radonsikring ved nybyggeri
- at foreslå løsningsforslag til reduktion af radonindtrængning ved eksisterende byggeri

Undervisningsform
Undervisningen vil være en vekslen mellem teori og praksis, hvor der undervejs bliver demonstreret praktiske løsninger på radonsikring.

Vores kursister siger
Et flot evalueret kursus i 2018! Vores kursister gav kurset 4,6 (af 5 mulige) i karakter.

"Meget fin struktur, kronologi, detaljegrad og sammenspil mellem foredragsholderne. Meget fint arrangement - jeg vil helt sikkert holde øje med flere foredrag fra Molio."
"Jeg synes at kurset var godt planlagt og gav et godt indblik i nødvendigheden for at gøre noget ved radonproblematikken, både i projekteringsfasen, men også i forbindelse med renoveringer og køberrådgivninger."
"Rigtig god formidling af de udfordringer byggeriets parter kan have i forbindelse m. radonproblematikker. Synes også at problematikken omkring kommunikation af disse udfordringer blev vendt godt."
"Generelt et godt kursus hvor man kom rundt om det hele overordnet."

Målgruppe
Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter, konstruktører, entreprenører og andre, der arbejder med projektering, udførelse og renovering af bygninger.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Kursusmateriale
På kurset udleveres SBi-anvisningerne 247 og 233 om Radonsikring samt anvisning 270 om måling af radon i bygninger.

Der udleveres kursusbevis efter endt undervisning.

Underviser
Teknisk produktchef Roald Sølager, Isola
Roald har årelang praktisk erfaring med radonsikring og har deltaget i følgegruppen til de nyeste SBi-anvisninger om radon.
Projektleder Ronni Dreier Jørgensen, Dansk Miljørådgivning A/S

Ved du nok om radon?

Test dig selv HER

Se infografik fra 3byggetilbud.dk HER


Foto: Isola

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 8.30 - 9.00
Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 - 9.15
Velkomst og præsentation

Kl. 9.15 - 10.00
Introduktion til radon, radioaktivitet og sundhed
- Regler og anbefalinger
- Radon i indeluften varierer
- Målingens formål og forløb

v/ Ronni Dreier Jørgensen, Dansk Miljørådgivning A/S

Kl. 10.00 - 10.15
Pause

Kl. 10.15 - 11.00
Målere
- Målebetingelser ved estimeret årsmiddelværdi
- Krav til målelaboratorier

v/ Ronni Dreier Jørgensen, Dansk Miljørådgivning A/S

Kl. 11.00 - 11.10
Pause

Kl. 11.10 - 12.00
Behandling af måleresultater
- Supplerende målinger

v/ Ronni Dreier Jørgensen, Dansk Miljørådgivning A/S

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 14.30
Radonsikring i nybyggeri
- Regler for radonsikring i nybyggeri
- En bred palette af byggetkniske løsninger til sikring af lavt indhold af radon i nye boliger
- Praktiske problemer ved udførelsen gennemgås

Demonstration af 1:1-løsninger

v/ Roald Sølager, Isola

Kl.14.30 - 14.50
Pause med kage

Kl.14.50 - 15.45
Radonsikring af eksisterende boliger
- Anbefalinger efter måleresultat
- Rækkefølge af tiltag ved forhøjede radonværdier og relevante tiltag
- Hvordan udføres disse korrekt

v/ Roald Sølager, Isola

Kl.15.45 - 16.00
Evaluering og afslutning

Molio forbeholder sig ret til at ændre i programmet
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.