Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis
Kategorier: Byggejura

Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Finn Bloch
Kursusdato
Kursussted
Status
 
29.08.2019 09:00-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis er tilføjet til din indkøbskurv.
 
23.09.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Håndtering af de nye elementer i YBL18, samspillet med ABR18 og optimal anvendelse i aftaleforhold

Du får en introduktion til den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18), som afløser YB Byggeri og Planlægning fra 2012.

Du får mulighed for dialog med erfarne parter og undervisere, som har arbejdet med rådgiveraftaler i mange år:
Bygherren - Finn Bloch, Programchef, Copenhagen Airports/Københavns Lufthavne
Rådgiveren - Sektionsleder og Senior projektleder Christine Kalhauge, Cowi

Vi tager udgangspunkt i YBL18 og Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning (2013)

Vi sætter fokus på håndtering af de nye elementer i YBL18, og så går vi tæt på, hvordan du konkret bedst anvender ydelsesbeskrivelserne i dine aftaleforhold:
* Hvad er bygherrens rolle og ansvar ift. anvendelse af YB
* Hvad betyder entreprenørprojektering
* Hvordan gennemføres den nye fase: Udførelsesprojekt ?
* Hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal tages i tilknytning til ydelsesbeskrivelserne, som ikke i sig selv er nok som aftalegrundlag?
- hvilke er normalt aktuelle/nødvendige?
- hvilke opgavebeskrivelser bør konkretiseres?
- hvordan er afregningsformen for rådgivningen og YB
* Hvad er samspillet mellem YBL og de nye ABR18
- hvordan er aftaleformen ift YB, herunder rammeaftaler og optioner?
- IKT er nu med i ydelsesbeskrivelserne; hvad betyder det?

Der er endnu ikke mange erfaringer med anvendelsen af YBL18. Kurset er derfor også gennem dialog og eksempler 3 praktikeres holdninger til håndtering af de nye elementer i YBL18.

Målgruppe
Kursets målgrupper er alle, der anvender ydelsesbeskrivelserne, hvad enten det er som bygherrer, rådgivere eller totalentreprenører. Der er på kurset indlæg fra disse 3 målgrupper.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Meget relevant - og en god måde at få en bedre forståelse for ydelsesbeskrivelserne (overordnet)"
"Relevante emner, gode oplægsholdere og gode mængde deltager til plenumdiskussioner (fremfor gruppe diskussioner)"
"Undervisere og kursusdeltagere var alle engagerede og vidste meget. Så der var kvalificerede diskussioner - og også ny viden"
"Gruppearbejdet giver en god inddragelse af deltagerne"
"Emnet var godt. Ydelsesbeskrivelserne er helt centrale for, at vi som rådgivere kan definere vores ydelser"

Undervisere
Programchef Finn Bloch, Københavns Lufthavne A/S
Sektionsleder og Senior projektleder Christine Kalhauge, COWI

Baggrund
Ydelsesbeskrivelserne er centrale dokumenter i aftaler om rådgivning i byggeriet og definerer roller og ydelsernes fordeling.
Ydelsen er ikke defineret blot ved at henvise til en ydelsesbeskrivelse, men kræver, at ydelsesbeskrivelserne anvendes optimalt, så der ikke opstår tvivl om de enkelte del-ydelsers omfang og grænseflader mellem disse.

På dette kursus tager vi udgangspunkt i de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18), der netop har gennemgået en revision. YBL 2018 er en radikal ændring i forhold til Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning 2012.

Den indarbejder de ændringer, som følger af de nye ABR 18, BR18 og AB 18. Den tager højde for krav til entreprenørprojektering, digitalisering og økonomistyring.
Som konsekvens heraf er faserne ændret, så hovedprojekt er opdelt i udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Den nye titel Byggeri og Landskab 2018 tydeliggør, at projektet naturligt indeholder landskabsarbejder.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30
Registrering - morgenmad og kaffe/te


Kl. 09.15
Ydelsesbeskrivelserne - tilblivelse, overblik, kommende revisioner

- Hvorfor skal vi have ydelsesbeskrivelser
- Hvilke ydelsesbeskrivelser har vi og hvilke savner vi?
- De store nyheder i YBL18:
- ny faseopdeling i YBL18
- detaljerede grundlag for godkendelser - fokus på dokumentation
- funktionskrav og entreprenørprojektering

Indlæg og bordgruppedrøftelser

v/ Finn Bloch, Programchef, Copenhagen Airports

Kl. 10.00
På grundlag af en konkret case gennemgås YBL18 med fokus på tilføjelser og ændringer.

Der vil bla. være fokus på:
- projekteringslederens udvidede rolle
- IKT ydelserne IKT leder
- Bygherrens rolle og opgaver
- Omfang af dokumentation
- Arbejdsmiljøkoordinering (9.34-9.35)
- Dispositions og projektforslag i en fase
- Ydelsesplan, hvad indeholder den
- omprojekteringsklausul udsving budget til indhentede priser
- krav om plan for test af tekniske anlæg (5.2)
- Særlige udfordringer ved entreprenørprojektering og udførelsesprojektet, bla. anvendelse af entreprenørens optimeringsforslag
- Projektændringer
- Projektgennemgang
- Byggeledelse og entrepriseform

Indlæg og bordgruppedrøftelser

(Lille pause undervejs)

v/ TBA

Kl. 12.15
Frokost


Kl. 13.00
Bygherrens brug af Ydelsesbeskrivelserne

Fokus på:
- Udbudsmateriale til rådgivning baseret på ydelsesbeskrivelserne
- Behov for suppleringer og uddybninger
- Konkrete udfordringer, fx grænseflader mellem projektering og en række supplerende opgaver, IKT ydelser/IKT specifikation

Indlæg og bordgruppedrøftelser

v/ Finn Bloch, Programchef, Copenhagen Airports

Kl. 14.15
Pause


Kl. 14.35
Projekteringsaftaler og ydelsesbeskrivelser

- YBL som aftaledokument i det samlede aftalegrundlag og som udbudsgrundlag
- YBL og ABR18
- Brug af YBL ved forskellige afregningsformer
- Særlige udfordringer i forhold til fx afregningsformerne
- Brug af YBL ved forskellige aftaleformer
- Konkrete erfaringer med rådgivers brug af ydelsesbeskrivelser

Indlæg og bordgruppedrøftelser

v/ Christine Kalhauge, Cowi

Kl. 15.45
Opsamling og afrunding


Kl 16.00
Kurset slutter - tak for i dag!Molio forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.